Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe są stosowane w przypadku tekstów użytkowych, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Są to teksty marketingowe, reklamowe, ulotki, treści przeznaczone na strony internetowe i inne.

Czytaj więcej