Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy wszystkie rodzaje tłumaczeń pisemnych od zwykłych – teksty ogólne, informacyjne, korespondencja prywatna, biznesowa, wiadomości e-mail, przez uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłe, po tłumaczenia techniczne i specjalistyczne.

Gdy potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu korespondencji, wypełnieniu dokumentów obcojęzycznych skorzystaj z usługi podręcznego tłumacza.

Oferujemy bardzo korzystne ceny, a dla stałych klientów duże zniżki. Szczegóły zlecenia są ustalane na początku, termin realizacji i cenę klient akceptuje przed przystąpień do realizacji.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone, uwierzytelnione) to tłumaczenia wymagane przez sądy, urzędy, wydziały komunikacji, instytucje państwowe. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami w dokumencie przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona w przypadku tłumaczeń przysięgłych zaokrąglana jest do pełnej strony. Standardowe dokumenty tłumaczymy w ciągu 24 godzin, a dostarczamy już w ciągu 48-72 godzin. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe na terenie całego kraju i poza nim zarówno pisemne i ustne w zakresie języków europejskich i pozaeuropejskich. Wyznacza nas terminowość, szybkość działania, krótkie terminy realizacji i atrakcyjne ceny.

Potrzebujesz przetłumaczyć przysięgłe dokument lub chciałbyś zamówić asystę tłumacza przysięgłego u notariusza, w sądzie, w Urzędzie Stanu Cywilnego wystarczy kliknąć i wypełnić formularz.

Możesz zamówić przyjazd tłumacza przysięgłego w określonym terminie i miejscu. Nasi tłumacze są dyspozycyjni na terenie całego kraju.

Tlumacze-tlumaczenia.pl kiedy potrzebujesz przetłumaczyć:

  • dokumenty samochodowe – dowody, faktury, certyfikaty, rachunki etc.,
  • dokumenty USC – odpisy zupełne aktu urodzenia, świadectwa chrztu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, odpisy zupełne aktu małżeństwa, poświadczenia obywatelstwa etc., dokumentację techniczną – instrukcje obsługi i użytkowania, atesty, normy etc.,
  • dokumentację handlową – oferty handlowe, materiały reklamowe, dokumenty przetargowe,
  • dokumentację szkolną – świadectwa, zaświadczenia i dyplomy ukończenia studiów etc.,
  • akty notarialne, akty prawne, dokumenty policyjne, dokumentację sądową.

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania tłumaczeń w parze języków, w zakresie których został zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).